مدت زمان طراحی سایت بستگی به امکانات و ویژگی های مد نظر شما دارد.